Prawo gospodarcze


 • windykacja należności

 • przygotowywanie i negocjowanie kontraktów handlowych

 • tworzenie umów spółek

 • sprawy związane z:

  - organizacją i funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych

  - przekształceniami, niewypłacalnością, likwidacją, upadłością

  - prawem konsumenckim, w tym z upadłością konsumencką

  - prawem ochrony konkurencji

 • restrukturyzacja podmiotów gospodarczych

 • prowadzenie spraw związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym

  Prawo podatkowe


 • doradztwo w sprawach:

  - podatkowych, poparte wiedzą z zakresu księgowości

  - karno-skarbowych

  - aspektów podatkowych prowadzonej działalności

  - przekształceń podmiotów gospodarczych

  - optymalizacji podatków

  Prawo cywilne


 • sprawy:

  - spadkowe

  - o odszkodowania

  - o zapłatę

  - związane z przygotowywaniem i realizacją umów

  - rodzinne, w tym rozwodowe, opiekuńcze, alimentacyjne

 • ochrona przeciwegzekucyjna

 • ochrona własności intelektualnej

 • ochrona praw pacjenta

  Prawo pracy


 • sprawy związane z:

  - ochroną pracodawcy

  - ochroną pracownika

  Prawo administracyjne


 • doradztwo w sprawach administracyjnych

 • sprawy dotyczące cudzoziemców

Sprawy związane z nieruchomościami i lokalami, w tym:

- mieszkaniowe

- budowlane

- związane z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych

- sprawy wspólnot mieszkaniowych


Sprawy obejmujące problematykę wspólnotowego prawa europejskiego, w tym podatkowe.


Przygotowujemy:

- pozwy

- wnioski

- pisma

* do sądów i instytucji.Świadczymy profesjonalną pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Prowadzimy postępowania przed sądami i innymi organami. Nasza praktyka obejmuje także sprawy o odszkodowania za błędne orzeczenia organów.
Ponadto posiadana wiedza z zakresu prawa europejskiego oraz księgowości pozwala nam na kompleksowe świadczenie usług, w szczególności dla klientów korporacyjnych.