Kancelaria rozpoczęła swoją działalność w 1995r. Została założona i jest prowadzona przez radcę prawnego Aleksandrę Krysztofiak .


ZESPÓŁProwadzący - Aleksandra Krysztofiak :

w 1989 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W tym samym roku rozpoczęła na tej uczelni studia podyplomowe w zakresie finansów i zarządzania, które ukończyła w 1990r.
Po odbyciu trzyletniej aplikacji i zdaniu egzaminu radcowskiego, w grudniu 1993r. została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi (nr wpisu 1011).
W 1997r. ukończyła roczny kurs rachunkowości zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W 2004r. była uczestnikiem półrocznego Studium Prawa Europejskiego, które zostało zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi i obejmowało między innymi stosowanie prawa wspólnotowego. W 2006r. ukończyła kurs dla mediatorów zorganizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi.

Legitymacja Legitymacja


Partner - Jakub Krysztofiak, radca prawny:

w 2003 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
w 2007r. po zdaniu egzaminu rozpoczął 3,5 letnią aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.
w 2011r. zdał egzamin radcowskiZespół na bieżąco uczestniczy w szkoleniach i konferencjach międzynarodowych, co pozwala na nieustanną aktualizację zdobytej wiedzy, a klientom zapewnia wysoki standard świadczonych usług.